Játékszabályzat

I. Facebook és a Nyereményjáték

 1. Facebook nem szervezője, nem felelőse és lebonyolítója a nyereményjátéknak!
 2. A Facebook teljes körűen mentesül a nyereményjátékkal kapcsolatban minden jelentkező vagy résztvevő részéről.
 3.  A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.
 

II./A A Nyereményjáték célja

A nyereményjáték célja az UniCool Facebook oldal népszerűsítése, látogatók szerzése az UniCool.hu weboldalra.

II./B Részvételi feltételek

 1. A Játékban való részvétel feltétele, az UniCool (unicoolpecs) Facebook oldal kedvelése a Játékos által.
 2. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a jelentkező űrlapot kitöltse.
 3. A Játékban csak a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.
 4. A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
 

II./C A Nyereményjáték időtartalma – Sorsolás

 • A Nyereményjáték 2019.10.22. és 2019.12.06. között tart.
 • A Sorsolás 2019.12.06. 10:00-kor zajlik.
 • A Sorsolást egy erre a célra készített szoftver segítségével fogja elvégezni a Szervező, véletlenszerű esélyekkel készített sorsolás során.
 • 1 Nyertes és 4 Pótnyertes kerül kisorsolásra. (Pótnyertesek abban az esetben lesznek értesítve, ha az előttük álló Nyertes vagy Pótnyertes nem elérhető.)
 

II./D Nyertesek értesítése – Nyeremény átvétele

 • A sorsolás eredményéről Szervező a Nyertest e-mailben vagy telefonon értesíti a sorsolást követő 24 órán belül.
 • Nyertes neve kihirdetésre kerül a Facebook oldalunkon is (www.facebook.com/unicoolpecs).
 • Amennyiben a nyertest Szervező nem tudja elérni, illetve Játékos nem válaszol az e-mailre 72 órán belül, nyereményére elveszti jogát, az a (következő) Pótnyerteshez kerül.
 • A Nyertes a Szervező székhelyén veheti át személyesen jutalmát.
 

III. Adózás, bejelentési kötelezettségek

 1. A Nyeremény után fizetendő adót Szervező fizeti. A Nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
 2. A Nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
 3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül
  szerencsejátéknak.
 

IV. Jogi rendelkezések

 1.  A Nyeremény értéke készpénzre nem váltható át.
 2.  A jelentkezési önkéntes, minden Játékos hozzájárul az adatai kezeléséhez a Játékban való részvétellel. 
 3. A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.
 4. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).
 5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a 
  https://www.facebook.com/unicoolpecs/ 
  oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
 6. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.